Zaboraviti nešto u snu – Zadaviti se – Zavera – Zavesa – staviti Zavoj

Zaboraviti nešto u snu – Zadaviti se – Zavera – Zavesa – staviti Zavoj


ZABORAVITI NEŠTO U SNU – Gubitak, neuspjeh

ZAVADITI SE – Sa prijateljem-icom: pretrpjećeš štetu; nekome: dobar brak; sa ljubavnicom-kom: skori susret sa dragom osobom

– Otkriti zavjeru: bićeš pohvaljen na poslu; učestvovati u zavjeri: žalost, gubitak prijatelja

– Pričuvaj svoju tajnu, saznaćeš tajnu

STAVITI – Izgubićeš slobodu (možda udajom-ženidbom)


Related posts