Telegram – Telefonirati – Temelj za kuću – Tenk – Tepsija

Telegram – Telefonirati – Temelj za kuću – Tenk – Tepsija


– Poslati: ne prenagljuj u odlukama; primiti: moraš se odvići loših navika, nemir u kući, neprijatne vijesti

– Očekuju te hitni poslovi

TEMELJ ZA KUĆU – Dobitak, vjeridba, porodično veselje

– Ne prepiri se sa jačim od sebe

– Prazna: šteta, svađa; puna: nove ljubavne vanbračne veze


Related posts