Tajna – čuti Talambase – Talasi (Valovi) – Taljige – Tama (Pomrčina)

Tajna – čuti Talambase – Talasi (Valovi) – Taljige – Tama (Pomrčina)

– Saznati: steći ćeš dobre prijatelje; odati: sramota, bijeda; čuvati tajnu: srećno ćeš izbjegnuti opasnost

TALAMBASE ČUTI – Kavga

() – Neko te ogovara

– Voziti se u njima ili ih vidjeti: bolest

– vidi: POMRČINA


Related posts