Žaliti za nekim
  • Sanjati na slovo Ž

    Ženu (nepoznatu ljubiti) - Skrivate emocije od sebe i drugih Žetva - Sa uspehom završavate sve započete p ...

    Ženu (nepoznatu ljubiti) - Skrivate emocije od sebe i drugih Žetva - Sa uspehom završavate sve započete poslove Žetvu (gledati) - Nešto vam neće biti po volji na poslu Žaba (krastava) - Tuga Žaba (mil ...

    Read more