Vatrogasci
  • Sanjati na slovo V

    VINSKA ČAŠA - Dobiti: dobar glas; razbiti: smrt VINOGRAD - Vidjeti vinograd: najzad ćeš biti srećan; jest ...

    VINSKA ČAŠA - Dobiti: dobar glas; razbiti: smrt VINOGRAD - Vidjeti vinograd: najzad ćeš biti srećan; jesti grožđe u vinogradu: žena će te ismijati VIOLINA - Vidjeti violinu: srećno domaćinstvo; čuti: ...

    Read more