Fotografiju gledati
  • Sanjati na slovo F

    FALSIFIKOVATI NEŠTO - Baviš se nepoštenim poslovima, sud FILM GLEDATI - Sam: putovanje; u društvu: nevers ...

    FALSIFIKOVATI NEŠTO - Baviš se nepoštenim poslovima, sud FILM GLEDATI - Sam: putovanje; u društvu: neverstvo u ljubavi FOTOGRAFIJU (SLIKU) GLEDATI - Dotična osoba sa fotografije živi dobro i srećno FO ...

    Read more