Peglati – Pekar – Pekarka – Pekmez – dečije Pelene

Peglati – Pekar – Pekarka – Pekmez – dečije Pelene

– Putovanje iznenada

– Uskoro će za tebe nastupiti bezbrižni dani, rodna godina, pun džep

– Seks, dobićeš ljubavnika ljubavnicu

– Veselje, blagostanje, zdravlje

DJEČIJE – Vidjeti: radost u kući; prljave, pocjepane: gubitak nezavisnosti; prati ih: sreća u braku

Related posts